Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này giải thích những thông tin mà bạn có thể được thu thập trên trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng những thông tin này và những trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba.

Chúng tôi đề nghị bạn đọc chính sách quyền riêng tư này để bạn hiểu cam kết của chúng tôi với bạn và quyền riêng tư của bạn và cách bạn có thể đóng góp cho cam kết đó. Các thông tin thu thập:

Thông tin bạn cung cấp

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn bằng một số cách bao gồm khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, tạo tài khoản trực tuyến, yêu cầu thông tin, đăng ký nhận bản tin hoặc danh sách email của chúng tôi, đăng đánh giá, mua hàng, tham gia khảo sát hoặc quảng cáo hoặc mặt khác liên hệ, tương tác với chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, bản lưu cuộc trò chuyện, thông tin mua hàng và thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này. Chúng tôi sử dụng thông tin để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn, cung cấp cho bạn thông tin cập nhật hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Việc bạn cung cấp thông tin này hay không là lựa chọn của bạn; tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, loại thông tin này được yêu cầu để tham gia vào hoạt động cụ thể, nhận ra lợi ích chúng tôi có thể cung cấp hoặc có quyền truy cập vào một số nội dung nhất định trên trang web của chúng tôi.

Thông tin tự động được thu thập

Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin nhất định khi bạn truy cập trang web https://fpttelecom.com tự động. Chúng tôi thường thu thập và lưu trữ thông tin của bạn như: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, các trang bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập trang web của chúng tôi. Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi từ thiết bị di động của bạn, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu định vị địa lý, ID người dùng duy nhất, kiểu điện thoại di động, hệ điều hành và nhà mạng. Thu thập thông tin của bạn giúp chúng tôi đảm bảo trang web của chúng tôi và các dịch vụ khác hoạt động chính xác và hỗ trợ các nỗ lực phân tích khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi thông qua cookie và những công nghệ tương tự. Vì vậy chúng tôi có thể theo dõi sở thích, hành vi của bạn và nhận ra bạn là khách truy cập quay lại. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi, để hỗ trợ các tính năng và chức năng của trang web của chúng tôi và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng cookie khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ cần thay đổi cài đặt trình duyệt internet để trình duyệt của bạn không chấp nhận chúng. Để biết thêm thông tin về cookie, hãy truy cập trang trợ giúp cho trình duyệt web của bạn hoặc xem http: www.allaboutcookies.org. Xin lưu ý rằng nếu bạn vô hiệu hóa trình duyệt web của bạn, cookie và các công nghệ khác, một số tính năng nhất định của trang web và dịch vụ của chúng tôi sẽ bị tắt và bạn sẽ giới hạn chức năng chúng tôi có thể cung cấp khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và lưu trữ thông tin liên quan đến chúng tôi như được quy định trong chính sách này.

Liên kết của bên thứ ba

Chúng tôi cũng có thể sử dụng quảng cáo của bên thứ ba được đặt bởi các mạng quảng cáo để hỗ trợ trang web của chúng tôi. Một số nhà quảng cáo và mạng quảng cáo này có thể sử dụng đặt cookie hoặc công nghệ tương tự trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan dựa trên hành vi trực tuyến của bạn. Các trang web bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này.

Thông tin được thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể lấy thông tin về bạn từ các nguồn khác, bao gồm các nguồn thương mại, như bộ tổng hợp dữ liệu và cơ sở dữ liệu công cộng. Thông tin này có thể bao gồm tên, thông tin nhân khẩu học, sở thích, địa chỉ email, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu được quan sát công khai, chẳng hạn như từ hoạt động trực tuyến, phương tiện truyền thông xã hội và hành vi mua sắm. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với thông tin chúng tôi thu thập từ bạn để giúp chúng tôi điều chỉnh thông tin liên lạc của chúng tôi với bạn và để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.